SINDIKAT OBRAZOVANJA SRBIJE

DEČANSKA 14. BEOGRAD

TEL:011/3233-229

www.sind-obr.org.rs

www.mp.gov.rs

X SPORTSKI SUSRETI

PRIJAVA

PRAVILNIK SA PROPOZICIJAMA TAKMIČENJA

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U
OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMENAMA I DOPUNAMA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UCENIKA

IZVEŠTAJ SA 7. SPORTSKIH SUSRETA ZAPOSLENIH U
OBRAZOVANJU, NAUCI I KULTURI SUBOTICE,VOJVODINE I SRBIJE

 

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA
GRADA SUBOTICA
- ODBOR SINDIKATA ZAPOSLENIH U
OBRAZOVANJU, NAUCI I KULTURI
Dana: 20.april 2015.


P O Z I V


Za ucešce na 10. Sportskim susretima Sindikata zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi Subotice, Vojvodine, Srbije koje ce se održati u subotu 23. maja 2015. u osnovnoj školi „Miroslav Antic“ na Palicu, Trogirska 20. u organizaciji Gradskog odbora Sindikata zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi i Saveza samostalnih sindikata grada Subotica.

Prijave za ucešce se podnose pismeno do 12. maja 2015. prema Pravilniku sa propozicijama za takmicenja koji se može pogledati na sajtu www.susindikat.org.rs (obratiti pažnju!) na adresu: Saveza samostalnih sindikata grada Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15/7, Subotica 24000 ili na faks: 024/551-603 sa naznakom za Lauru Raos, ili putem Interneta na e-mail: susindikat1@suonline.net

Kootizacija po ucesniku iznosi 1600 dinara, a uplacuje se do 12. maja 2015.
na racun Fonda za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika Subotica broj:
355-1009825-60
sa naznakom: kotizacija za X Sportske susrete zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi


NAPOMENA: Prijave koje stignu nakon navedenog roka nece se prihvatiti.

Plan aktivnosti i sve dodatne informacije možete videti na sajtu www.susindikat.org.rs ili se obratiti na telefon SSSG Subotica 024/553-154 saradnici Lauri Raos, mob: 065-44-78-012, ili predsednici Organizacionog odbora Zorici Karanovic, mob: 065-44-78-005.


DOÐITE DA SE DRUŽIMO!


Predsednica Organizacionog odbora:
Zorica Karanovic

 

Tradicionalni VII Sportski susreti Sindikata zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi Subotice, Vojvodine i Srbije održani su 19. i 20. maja u Osnovnoj školi „Miroslav Antic“ na Palicu. Ucestvovalo je 20 ekipa sa oko 300 takmicara iz Subotice, Novog Sada, Beceja, Apatina,Zrenjanina, Stare Pazove, Šapca... kao ekipe Sindikata obrazovanja Madarske i Rumunije. Susrete je otvorila predsednica Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Vojvodine Ðurdica Crvenko, a kao domacini ucesnike su pozdravili predsednik Gradskog Sindikata Subotice Milan Popovic, a u ime grada dobrodošlicu je poželela Ljubica Kiselicki, pomocnica gradonacelnika za kulturno prosvetne delatnosti. Takmicenje je organizovano u osam disciplina: mali fudbal, odbojka, basket, stoni tenis, šah, pikado, kuvanje riblje corbe i nadvlacenje konopca.
Najbrojnija ekipa Prirodno matematickog fakulteta iz Novog Sada osvojila je prvo mesto u ukupnom plasmanu. Kao i prošle godine, drugo mesto pripalo je subotickom Narodnom pozorištu. Treci plasman osvojila je ekipa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada.

Izdvojili smo plasmane ekipa do treceg mesta u svim disciplinama:

FUDBAL:
1. EKIPA SINDIKATA OBRAZOVANJA MAÐARSKE
2. PMF – NOVI SAD
3. INSTITUT ZA RATASTVO I POVRTASTVO – NOVI SAD

ODBOJKA-MEŠOVITO
1. O.i SŠ „ ŽARKO ZRENJANIN“-SUBOTICA
2. PMF – NOVI SAD
3. NARODNO POZORIŠTE - SUBOTICA

ODBOJKA-ŽENE
1. OŠ“MIROSLAV ANTIC“ - PALIC
2. PU“NAŠA RADOST“ – SUBOTICA
3. STUDENTSKI CENTAR - SUBOTICA

BASKET-MEŠOVITO
1. PMF – NOVI SAD
2. TEHNOLOŠKI FAKULTET – NOVI SAD
3. NARODNO POZORIŠTE – SUBOTICA

STONI TENIS – MEŠOVITO
1. NARODNO POZORIŠTE – SUBOTICA
2. PRIRODNO-METEMATICKI FAKULTET – NOVI SAD
3. OO SoiK STARA PAZOVA

STONI TENIS –ŽENE
1. OO SoiK STARA PAZOVA
2. PMF – NOVI SAD
3. PU“RADOSNO DETINJSTVO“

ŠAH
1. OŠ“ŽARKO ZRENJANIN“ – SUBOTICA
2. OOSOiK STARA PAZOVA
3. NARODNO POZORIŠTE - SUBOTICA

PIKADO - MEŠOVITO
1. PU „RADOSNO DETINJSTVO“ – NOVI SAD
2. INSTITUT ZA RATARSTVO I POV. – NOVI SAD
3. PMF – NOVI SAD

PIKADO – ŽENE
1. PU“NAŠA RADOST“ – SUBOTICA
2. INSTITUT ZA RATASTVO I POV. – NOVI SAD
3. TEHNOLOŠKI FAKULTET – NOVI SAD

NADVLACENJE KONOPCA
1. PMF – NOVI SAD
2. INSTITUT ZA RATARSTVO I POV. – NOVI SAD
3. NARODNO POZORIŠTE - SUBOTICA

KOTLIC
1. TEHNICKA ŠKOLA SA DOMOM UCENIKA- APATIN
2. OŠ”JOVAN MIKIC” – SUBOTICA
3. OO SOiK STARA PAZOVA


ORGANIZACIONI ODBOR


NEOPHODNO HITNO REAGOVANJE

Odbor Sindikata zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi je na svojoj sednici održanoj 15. marta 2012. posebno istakao problem uskladivanje koeficjenata sa minimalnom cenom rada na koji se ukazuje vec duže vreme, a njegovo nerešavanje je dovelo sada do apsurdne situacije gde je zarada zaposlenih sa osnovnom školom veca od zarade onih sa srednjom školskom spremom, koja je ujedno i manja od minimalne zarade.
Ovaj problem zahteva hitno rešavanje i s tim u vezi Odbor Sindikata zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi Subotice jednoglasno je doneo sledecu:
O D L U K U
Traži se od Sindikata obrazovanja Srbije (Komisije ili Republickog odbora) da prioritetno obezbedi uskladivanje koeficijenata.
Ocekuje se da se ovo pitanje nade na Dnevnom redu prve naredne sednice Republickog Odbora.

Sve više nasilja u austrijskim školama
24. novembar 2011. Izvor: Tanjug
BEC - Sindikati nastavnika u Austriji vec duže vreme ukazuju na sve teže uslove rada zbog rasta nasilja u školama širom zemlje."U našim ucionicama je sve brutalnija situacija", ukazuje nastavno osoblje dodajuci da nije sve ucestalije samo nasilje medu dacima, vec i daka prema nastavnicima.Pedagozi su sve cešce izloženi pretnjama, nasilnim ispadima ucenika, a u najgorem slucaju i fizickim napadima daka.Oko 10 odsto daka u Austriji, procenjuje Sindikat nastavnika, je spremno na nasilje, što je oko 10.000 njih. U vecim gradskim centrima taj procenat je još veci.Nova dimenzija nasilja u školama zabeležena je nedavno u jednoj školi u austrijskoj pokrajini Donjoj Austriji, gde je jedna nastavnica pretucena do te mere da je morala biti smeštena u bolnicu."Više daka je napalo mladu nastavnicu, koju su pretukli", rekao je predsednik Sindikata nastavnika Donje Austrije Ginter Vik.Na njegovom radnom stolu nagomilavaju se dosijei o napadima na nastavnike."To je ogroman problem, jer mlada nastavnica nije mogla da se odbrani od napada jako visokih mladica", rekao je on."Pre 15 godina takvih problema nije bilo. Danas dobijam mesecno cetiri do pet takvih slucajeva, kada nastavnici traže pravnu podršku sindikata u odbrani protiv daka", objasnio je Vik.Najcešci oblici nasilja daka prema nastavnim osobljem su pretece SMS poruke, verbalna vredana, ali je prošle godine zabeleženo, kako je dodao Vik, i jedno silovanje nastavnice.Predlog kolega iz sindikata da se deciji dodatak ukine u ekstremnim slucajevima primene nasilja od strane daka Vik vidi kao poziv na pomoc."Ne vidimo izlaz iz situacije i potrebne su nam pod hitno mogucnosti za delovanje", naglasio je on.Nastavno osoblje u Austriji sve cešce sa velikim strahom ulazi u ucionice, u kojima im prete, gadaju ih raznim predmetima i vredaju.

3. decembar 2010.

JEDNOGLASNO POVERENJE ZORICI KARANOVIĆ

Na Izbornoj sednici Gradskog odbora Sindikata zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi Subotice održanoj 2. decembra 2010. godine za predsednika u narednom petogodišnjem mandatu jednoglasno je izabrana dosadašnja predsednica Zorica Karanović.
Izveštaj o radu u proteklom periodu je još jednom pokazao koliki je pomak napravljen  u radu ovog Odbora, čime je zadobio poverenje i novih članova, te postao bogatiji za pet sindikalnih organizacija.
Sportski susreti na Paliću uspostavljeni početkom proteklog mandata sada su već postali tradicija i dobro poznata destinacija sve većeg broja učesnika iz Vojvodine pa i Srbije.
U saradnji sa Fondacijom Fridrih Ebert uspešno je realizovano nekoliko seminara kroz koje je prošlo stotinak sindikalnih aktivista.
Potpisivanjem Protokola o saradnji sa Sindikatima obrazovanja Arilja i Banja Luke otvoren je put uspostavljanju međunarodnih veza.
Pored dosadašnjih zadataka Odbor je u svom planu za naredni period  označio prioritetom stalnu edukaciju u cilju jačanja sindikalnih organizacija, osnaživanje sekcije mladih i sekcije žena, razvijanje partnerskih odnosa sa poslodavcima i lokalnom samoupravom, kao i međunarodnu saradnju.
Sednici je prisustvovao i mr Jovo Gavrić, predsednik Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi koji je izuzetno pozitivno ocenio rado ovog Odbora, posebno istakavši ulogu koju u tome ima predsednica Zorica Karanović i Savez samostalnih sindikata grada Subotica.

IZVEŠTAJ O RADU ODBORA OD 2006. GODINE

ČLANOVI GRADSKOG ODBORA 2010.-2015.

  1. OŠ ĐURO SALAJ - ZORICA KARANOVIĆ, predsednica Gradskog odbora, Petefi Šandora 19. Subotica,
tel: 024/525-743,
2. DOM UČENIKA - ŽELJKO DRAGIĆEVIĆ, Harambašićeva 22. Subotica, tel: 024/555-510,  
  3. GRADSKA BIBLIOTEKA - PUZIĆ VESNA, Cara Dušana 2. Subotica, tel: 024/553-115, 4. GRADSKI MUZEJ - DUŠICA ZRNIĆ, Trg Sinagoge 3.  Subotica, tel:      
 
  5. ISTORIJSKI ARHIV - ZORAN VUKELIĆ, Trg slobode 1. Subotica, tel: 024/524-033, 6. NARODNO POZORIŠTE - NEDO ILIĆ  , tel:024/ 553-081         
  7. PU NAŠA RADOST ¬TAMARA RAJNOVIĆ, Antona Aškerca 3. Subotica, tel: 024/ 646-406 8. OTVORENI UNIVERZITET - Trg cara Jovana Nenada 15., Subotica, tel: 024/554-600,  
  9. OŠ BOSA MILIČEVIĆ, NOVI ŽEDNIK - BATINICA SLAVICA, Teslina 1. Novi Žednik, tel: 024/785-026, 10. OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ - KENJEREŠ DAVID TINDE, Maksima Gorkog 29. Subotica,  
  11. OŠ MAJŠANSKI PUT - ŠTULIĆ GORDANA, Majšanski put 87. Subotica, tel: 024/567-700, 12. OŠ MATIJA GUBEC, TAVANKUT - MIRJANA SAVANOV, Marka Oreškovića 12. Tavankut, tel: 024/767-010,  
  13. OŠ MATKO VUKOVIĆ - STRIKA MILE, Ruđera Boškovića 1. Subotica, tel: 024/562-573, 14. OŠ PETEFI ŠANDOR, HAJDUKOVO -
ČORBA OTO  , Omladinskih brigada 29-31, Hajdukovo, tel: 024/758-030,
 
  15. OŠ SEČENJI IŠTVAN - SANJA TONKOVIĆ, Karađorđev put 94. Subotica, tel: 024/600-452, 16. OŠ SONJA MARINKOVIĆ - VUČETIĆ SLAVKO, Jo Lajoša 78. Subotica, tel: 024/553-171,  
  17. OŠ SVETI SAVA - KURANDA MARIJA , A. Marodića bb, Subotica, tel: 024/692-120, 18. OŠ VUK KARADŽIĆ, BAJMOK - RADOJKA VUKELIĆ, Trg M. Tita 1. Bajmok, tel: 024/762-013,  
  19. OŠ i SŠ P.O. ŽARKO ZRENJANIN - CVIJETIĆ MOMČILO,        
Ivana G. Kovačića 14. Subotica,
tel: 02 4/552-096,
20. SŠ BOSA MILIČEVIĆ-ekon. - LJILJANA FILIPOVIĆ, Đure Đakovića 21. Subotica, tel: 024/559-255,  
  21. SŠ LAZAR NEŠIĆ - VOJNIĆ ZDENKA, Maksima Gorkog 53. Subotica, tel: 024/644-111, 22. VISOKA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA, Banijska 67. Subotica, tel: 024/547-870,  
  23. ZAV.ZA ZAŠ.SPOM.I KULTURE - PEJIĆ GAVRAN NADA, Trg slobode 1/III, Subotica, tel: 024/554-470, 24. STUDENTSKI CENTAR - , LJILJANA TOT,    Segedinski put 11. Subotica,
tel: 546-637 lokal 28
 
  25. VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA - MARTON ROBERT, Marka Oreškovića 16. Subotica, tel:024/552-501, 26. OŠ HUNJADI JANOŠ, ČANTAVIR - ZELIĆ EDITA            Trg slobode 2. Čantavir, tel: 024/782-025,

 

 
  27. OŠ. MIROSLAV ANTIĆ, PALIĆ - KRIVOŠIJA FELIKS, Trogirska 20. Palić, tel: 024/753-028, 28. MUZIČKA ŠKOLA - PEIĆ NIKOLA
Štrosmajerova, Subotica, tel:024/525-672
 
  29. OŠ IVAN MILUTINOVIĆ             SVRKOTA PEJKA              
SUBOTICA,Beogradski put 50
tel:558-063  
      

30. OŠ. VLADIMIR NAZOR                 DAMJANOVIĆ  GORDANA  ,    
ĐURĐIN, Vladimira Nazora 43,
tel:768-035  
                                                 

 
       

ARHIVA

28. januar 2011.

strajk

Prema Odluci Sindikata obrazovanja Srbije i u subotičkim školama, članicama ovog sindikata među kojima je 17 osnovnih i tri srednje škole,danas je počeo štrajk, odnosno skraćenje časova na 30 minuta.

ZA BOLJE ODNOSE S JAVNOŠĆU

Gradski odbor Samostalnog sindikata zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi Subotice u saradnji sa UGS "Nezavisnost" i podršku Fondacije Fridrih Ebert organizovao je sredinom maja seminar na temu "Odnosi s javnošću i kreiranje adekvatnih poruka".
Tokom svog sindikalnog rada sindikalci su prepoznali potrebu i značaj kratkog i jasnog definisanja svojih problema kako bi na najbolji mogući način našli put do onih kojima se obraćaju.
Pod vodstvom iskusnih i sjajnih trenera Darka Todorovića i Sandre Topalovski, dvadesetak polaznika seminara imalo je priliku da kroz razne vežbe uoči važnost jasnog i sigurnog govora, naglašavanja ključnih reči ili delova rečenica, moći neverbalne komunikacije.
Sve je to bio uvod za nastup na improvizovanoj konferenciji za štampu koja je pokazala koliko toga se još mora savladati u odnosima sa javnošću, te se očekuje i skori nastavak seminara.

V SPORTSKI SUSRETI

IZVEŠTAJ SA V SPORTSKIH SUSRETA SAMOSTALNOG SINDIKATA OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE SUBOTICE, VOJVODINE, SRBIJE

V Sportski susreti Samostalnog sindikata obrazovanja, nauke i kulture Subotice, Vojvodine i Srbije koji su održani 29. maja 2010. U Osnovnoj školi „Miroslav Antic“ na Palicu okupili su nešto više od 400 ucesnika, rasporedenih u 23 ekipe koje su se takmicile u odbojci, malom fudbalu, basketu, stonom tenisu, šahu i kuvanju riblje corbe. Susrete je otvorio predsednik Pokrajinskog Sindikata zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi mr Jovo Gavric.
Iz Subotice je na Susretima ucestvovalo osam ekipa, sa 85 takmicara, a najbolji rezultat ostvarilo je Narodno pozorište našavši se na drugom mestu u ukupnom plasmanu. Odbojkaši suboticke OŠ „Žarko Zrenjanin“osvojili su prvo mesto u odbojci za muškarce, a OŠ „Miroslav Antic“ se proslavila u ženskoj odbojci. Ekipa OŠ „Secenji Ištvan“ osvojila je zapaženo drugo mesto u basketu i šahu, OŠ „Matko Vukovic“ u muškoj odbojci i kuvanju kotlica, a odmah za njima u pomenutim disciplinama bila je ekipa subotickog „Doma ucenika srednjih škola“.
Kao i prethodnih godina najviše je bilo prijavljenih ekipa za odbojku, pikadu i kuvanje riblje corbe. Najbrojnija ekipa i ove godine je bila iz novosadskog Studentskog centra , koja je potvrdila rezultat od prošle godine i opet ponela titulu ukupnog pobednika i pehar Susreta.

DAN DRUŽENJA I SPORTA

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA
GRADA SUBOTICA
- ODBOR SINDIKATA ZAPOSLENIH U
OBRAZOVANJU, NAUCI I KULTURI
Dana:  5. maj 2011.

P  O  Z  I  V  

Za učešće na VI Sportskim susretima Samostalnog  Sindikata zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi Subotice, Vojvodine, Srbije koji će se održati
4. juna 2011. u Osnovnoj školi „Miroslav Antić“ na Paliću, Trogirska 20. u organizaciji Gradskog odbora Sindikata zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi i Saveza samostalnih sindikata grada Subotica.

Prijave za učešće se podnose pismeno do 25. maja 2011. prema Pravilniku sa  propozicijama za takmičenja (obratiti pažnju!) koja se nalaze u prilogu poziva na adresu: Saveza samostalnih sindikata grada Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15/7, Subotica 24000 ili na faks: 024/551-603 sa naznakom za Lauru Raos, ili putem Interneta na e-mail: susindikat1@suonline.net

Kotizacija po učesniku iznosi 1200 dinara, a uplaćuje se do 25. maja 2011.
na račun Fonda za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika Subotica broj:
                                                355-1009825-60
            sa naznakom: kotizacija za VI Sportske susrete zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi

            Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon SSSG Subotica 024/553-154 saradnici Lauri Raos, mob: 065-44-78-012, ili predsednici Organizacionog odbora Zorici Karanović, mob: 065-44-78-005.

        
                                                                        Predsednica Organizacionog odbora:
                                                                                    Zorica Karanović, s.r.

SPORTSKI SUSRETI SINDIKATA ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU, NAUCI I KULTURI
SUBOTICE, VOJVODINE, SRBIJE

Gradski odbor sindikata zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi, na svojoj sednici održanoj  20. aprila 2015. godine, doneo je

P R A V I L N I K
SA PROPOZICIJAMA TAKMIČENJA

 Član 1.

Sportski susreti su manifestacija sporta, rekreacije i drugarstva, članova sindikata zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi i održavaju se svake godine.

Član 2.

Sportske susrete organizuje Odbor sindikata zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi u saradnji sa Savezom SSG Subotica.
Organizacione poslove obavlja Organizacioni odbor.

Član 3.

Sportski susreti se održavaju u sledećim disciplinama

MUŠKARCI                                                              ŽENE

- mali fudbal                                                               - pikado
- odbojka                                                                    - odbojka
- basket                                                                      - basket
- stoni tenis                                                                - stoni tenis
- šah                                                                            - šah
- pikado                                                                      - kuvanje ribljeg kotlića
- kuvanje ribljeg  kotlića                                            - mali fudbal
- nadvlačenje konopca

Organizacioni odbor može odrediti i druge discipline u muškoj i ženskoj konkurenciji za svake susrete.
Ekipe mogu biti mešovite.

Član 4.

Finansiranje susreta se vrše iz sledećih izvora:

Član 5.

Susreti se održavaju svake godine. O mestu, datumu, materijalnim uslovima i drugim bitnim pojedinostima, u vezi susreta odluku donosi Organizacioni odbor o čemu obaveštava Opštinski odbor sindikata obrazovanja, nauke i kulture.

Član 6.

Poslove organizovanja susreta vrši Organizacioni odbor u sastavu od 5 članova, a može biti I u proširenom sastavu.
Članove Organizacionog odbora bira Gradski odbor sindikata obrazovanja, nauke I kulture. Organizacioni odbor se bira na 2 godine.
Organizacioni odbor bira svog predsednika.
Organizacioni odbor formira takmičarsku komisiju od 3 člana, od kojih su 2 člana iz sastava Odbora, a 1 član je delegat koga imenuje Gradski odbor sindikata obrazovanja, nauke i kulture.

Član 7.

Pravo učešća imaju članovi Samostalnog Sindikata zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi sa teritorije grada Subotica, Vojvodine,  Sindikata obrazovanja Srbije I međunarodni Sindikat sa kojim Sindikat obrazovanja Srbije ima potpisan Sporazum o prijateljstvu I saradnji.

Svaka škola – ustanova može učestvovati u svim disciplinama ali sa jednom ekipom.

Ekipe nastupaju pod nazivom škole – ustanove.

Odluku o učešću ekipa verifikuje Organizacioni odbor.

Učesnik svoj identitet dokazuje ličnom kartom i potvrdom škole – ustanove o zaposlenju.

Učesnik može nastupati u više disciplina svoje ekipe.

Učesnik može nastupati za jednu školu – ustanovu.

Član 8.

Popunjena prijava za učešće na Susretima dostavlja se Organizacionom odboru u naznačenom roku.

Ekipa prijavljena nakon roka neće biti uvrštena u sistem takmičenja.

Popunjena prijava mora da sadrži: naziv ekipe, sportske discipline, ukupan broj učesnika i broj takmičara.

Član 9.

Sva takmičenja na Susretima sprovode se po pravilima igre odgovarajućih disciplina uz primenu sledećih propozicija:

  1. MALI FUDBAL

-   utakmica se igra sa dve ekipe, koja se sastoji od 5 igrača (uključujući  golmana),
-   zamene se mogu koristiti na svakoj utakmici, najveći broj rezervnih  igrača je 7,

  1. ODBOJKA

-     odbojka se igra na dva terena napolju na betonu i u sali, zbog velikog broja ekipa

  1. BASKET

-    ekipa broji 3 člana

  1. STONI TENIS

5. ŠAH

Prijavljena ekipa može u meču nastupiti ako za igru ima spremna najmanje dva igrača.Prvoimenovana ekipa u parovanju ima bele figure na 1 i 3 tabli.

Član takmičarske komisije ne može učestvovati u rešavanju spora u kojem je jedna od strana njegova ekipa
Pravilnik takmičenja usvojen je na sastanku Organizacionog odbora takmičenja koji je održan dana 22. aprila 2010.
Sve što nije obuhvaćeno ovim pravilima rešavaće se u skladu sa pravilnicima Šahovskog saveza Vojvodine i FIDE.

  1. PIKADO

7. KUVANJE RIBLJE ČORBE

-    ekipu  čine dva člana

  1. NADVLAČENJE KONOPCA

      Član 10.

Član 11.

U sportskim disciplinama, rezultati takmičenja vrednuju se bodovima i to:
- prvo mesto    15
- drugo mesto  12
- treće mesto     9
- četvrto mesto  7
- peto mesto     5
Ukupni plasman ekipa utvrdjuje se na osnovu zbira osvojenih bodova – po disciplinama.
Ukoliko dve ili više ekipa ima isti broj bodova, pobednika odlučuje broj boljih plasmana.

Član 12.

Učesnicima Susreta organizator obezbedjuje priznanja:

  1. svakoj ekipi Zahvalnicu
  2. za PRVO plasiranu ekipu u svakoj disciplini pehar i diplomu, za pojedinačno osvojeno PRVO, DRUGO I TREĆE mesto diploma
  3. za ekipno osvojeno DRUGO I TREĆE mesto srebrna i bronzana medalja i diploma
  4. ekipnom pobedniku prelazni pehar i diploma.

Ukoliko ista ekipa osvoji prvo mesto tri puta uzastopno prelazni pehar ostaje u trajnom vlasništvu.
Ekipni pobednik susreta dobija na čuvanje do narednih susreta prelazni pehar, kada je u obavezi da pehar vrati.

Član 13.

Jednoj ekipi i jednom pojedincu, dodeljuje se priznanje za fer-plej. Odluku donosi Organizacioni odbor.

Član 14.

Svim sponzorima Susreta Organizacioni odbor dodeljuje zahvalnicu.

Član 15.

Pravila stupaju na snagu od dana usvajanja od strane Organizacionog odbora.

Član 16.

Izmene, dopune i tumačenja ovih Pravila daje Organizacioni odbor.

PREDSEDNIK ORGANIZACIONOG ODBORA

__________________
ZORICA KARANOVIĆ 

23. mart 2010.

SLEDEĆE SEDMICE VLADA O SREDSTVIMA ZA OTPREMNINE
Izvor:Tanjug

Ministar prosvete Žarko Obradović najavio je da će na sednici vlade sledeće sedmice biti odobrena sredstva za isplatu otpremnina za 210 zaposlenih koji su ispunili uslove za odlazak iz prosvete. Obradović je odgovarajući na pitanje novinara da li postoji mogućnost da se izjašnjavanje zaposlenih u prosveti za dobrovoljni odlazak nastavi do kraja godine, istakao da "imamo objektivno tešku situaciju sa finansijama", odnosno da bez novca taj "dodatni korak" neće moći da se sprovede. Komentarišući zahtev sindikata obrazovanja za povećanje septembarske plate, Obradović je ocenio da su ti zahtevi deo sindikalne borbe. "Svi treba da budemo svesni finansijske situacije pa i sindikati, povećanja plate će biti ako bude novca i za sve druge", rekao je on novinarima u Prvoj ekonomskoj školi. Obradović je istakao da, za razliku od procena sindikata, podaci Ministarstva finansija govore da se prethodne dve godine i početkom 2010. godine broj zaposlenih u prosveti nije bitno povećavao

IZVEŠTAJ O RADU ODBORA SINDIKATA
ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU, NAUCI I KULTURI SUBOTICE
OD 2006. GODINE

Od konstituisanja Odbora 22.decembra 2005. do danas održano je 24 sednice Odbora,kojima je uvek prisustvovao dovoljan broj članova potreban za punovažan rad i odlučivanje. Pored ovih redovnih sednica održano je još više od desetak susreta i sastanaka vezano za blagovremeno rešavanje uočenih problema sa nadležnima u lokalnoj samoupravi i školskim nadzornikom Severno-bačkog okruga. Na taj način rešavana su pitanja vezana za prava iz potpisanog Posebnog kolektivnog ugovora, a najčešće problemi isplate jubilarnih nagrada, kao i naknade putnih troškova. Tokom redovnih sednica Odbor se bavio tekućim problemima, pojedinačnim problemima po školama i realizacijom Zaključaka i Odluka viših organa.
Već prve godine, 2006. Odbor je ustanovio Sportske susrete zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi Subotice koji su postali tradicionalni i okupljali sve veći broj učesnika ne samo iz Subotice, već i iz Vojvodine i Srbije. Čak im se na neki način može pripisati i internacionalni karakter pošto je učestvovala i škola iz Mađarske. Utisci nakon susreta širili su pozitivnu sliku Odbora Sindikata zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi Subotice, a domaćinu poslednja tri susreta Osnovnoj školi „Miroslav Antić“ u znak zahvalnosti poklonjeno je dva stola za stoni tenis, kao i razna sportska oprema.
Odbor je već na samom početku mandata postavio pred sebe za cilj rad na edukaciji članstva i u ovom segmentu uradio dosta. Organizovano je nekoliko seminara na aktuelne teme (Mobing u prosveti, nastavnici bez zaštite, primena Opšteg kolektivnog ugovora), a tokom prošle godine uspostavljena je saradnja sa Fondacijom Fridrih Ebert koja podržava edukaciju sindikalnog članstva. Prošle godine uspešno je realizovan projekat „Sindikalac i promene“ koji je sačinila radna grupa u sastavu: Karanović, Štulić Marton, a saradnja sa Fondacijom se nastavlja i krajem maja predvidjen je seminar na temu: Odnosi s javnošću i kreiranje adekvatnih poruka.
Svojim radom Odbor je zadobio poverenje i novih članova, tako da je postao bogatiji za četiri nove sindikalne organizacije – povratak članstva OŠ „Hunjadi Janoš“ iz Čantavira i Muzičke škole i OŠ „Miroslav Antić“ sa Palića, kao i formiranje organizacija samostalnog sindikata Politehničke srednje škole.
Odbor je prepoznao potrebu animiranja i angažovanja mladih, te je na svojoj pretposlednjoj sednici doneo odluku o formiranju Sekcije mladih sindikata obrazovanja, nauke i kulture Subotice, koja se konstituisala 17. februara ove godine u utvrdila neke od osnovnih ciljeva i zadataka za naredni period.
Pored svih realizovanih zadataka, neuspeh se nažalost mora konstatovati u nastojanju da se pomak postigne u rešavanju nagomilanih problema zaposlenih u kulturi. Potpisivanje Pojedinačnih kolektivnih ugovora, bolja informisanost i saradnja sa nadležžnima iz ove oblasti na nivou gradske uprave svakako spada u najvažnije zadatke Odbora.
Protokol o saradnji sa Sindikatom obrazovanja Banja Luke biće potpisan 26. februara 2010. u Banja Luci čime se otvara prostor za međunarodnu saradnju. Odbor takođe nije uspeo da realizuje održavanje sednice van Subotice, niti naučne ekskurzije i to takođe predstavlja novi zadatak za predsednike sindikalnih organizacija, članice Odbora.
Inicijativa za otvaranje kancelarije za besplatnu pravnu pomoć i stop mobingu predstavlja smernicu daljih aktivnosti ovog Odbora. Odbor je preko svojih predstavnika bio adekvatno zastupljen u višim organima, a svojim angažmanom predsednica Zorica Karanović je zadobila poverenje članstva i van Subotice te joj je poverena funkcija predsednika Pokrajinskog pododbora sindikata zaposlenih u osnovnim i srednjim školama.

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR
ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA
("Sl. glasnik RS", br. 12/2009)

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1
Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika (u daljem tekstu: Ugovor) uređuju se prava, obaveze i odgovornosti iz rada i po osnovu rada zaposlenih u osnovnim školama, srednjim školama i domovima učenika (u daljem tekstu: zaposleni) kojima se sredstva za plate obezbeđuju u budžetu Republike Srbije, postupak izmene i dopune Ugovora, kao i međusobni odnosi učesnika Ugovora.
Član 2
Ugovor se neposredno primenjuje u svim osnovnim školama, srednjim školama i domovima učenika (u daljem tekstu: ustanove) iz člana 1. Ugovora.
Poslodavac u smislu Ugovora jeste ustanova.
Kolektivnim ugovorom kod poslodavca mogu se utvrditi veća prava od prava utvrđenih Ugovorom, kao i druga prava koja nisu utvrđena Ugovorom, u skladu sa zakonom.
Član 3
Ugovor se zaključuje na vreme od tri godine.
II RADNI ODNOSI
1. Zasnivanje radnog odnosa

Član 4
Radni odnos u ustanovi zasniva se ugovorom o radu sa licem koje, pored zakonskih uslova, ispunjava i posebne uslove utvrđene pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova.
Član 5
Pre početka školske godine načelnici školskih uprava, aktivi direktora i reprezentativni sindikati dužni su da zajednički razmatraju listu zaposlenih za čijim radom je u potpunosti ili delimično prestala potreba u toj školskoj godini.
Izbor i prijem lica u radni odnos, na osnovu konkursa, vrši direktor, pod uslovom da se prethodno preuzimanjem nije mogao zasnovati radni odnos sa licem iz stava 1. ovog člana, koje ispunjava uslove utvrđene aktom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta.
Pre prijema u radni odnos, poslodavac je u obavezi da pribavi mišljenje reprezentativnog sindikata ustanove. U slučaju da postoji nesaglasnost, preporuku donosi ministar nadležan za poslove prosvete.
Rok za davanje mišljenja i preporuke je sedam dana od dana prijema zahteva.
Član 6
Direktor je dužan da, pri podnošenju periodičnih izveštaja o radu ustanove, obavesti reprezentativni sindikat u ustanovi o izvršenom prijemu u radni odnos.
2. Stručno osposobljavanje i usavršavanje
Član 7
Zaposleni ima pravo i obavezu da se, u toku radnog odnosa, stalno stručno osposobljava i usavršava.
Poslodavac je obavezan da utvrdi način stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenog, u skladu sa programima nadležnog ministarstva i sredstvima obezbeđenim u budžetu jedinice lokalne samouprave.
Ukoliko poslodavac ne obezbedi upućivanje zaposlenog na stručno osposobljavanje i usavršavanje, zaposleni ne može snositi posledice po ovom osnovu.
3. Radno vreme
3.1. Puno radno vreme
Član 8
Puno radno vreme zaposlenog iznosi 40 časova.
Nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku na početku školske godine izdaje se rešenje o godišnjem i nedeljnom zaduženju fonda časova.
3.2. Nepuno radno vreme
Član 9
Nepuno radno vreme jeste radno vreme koje je kraće od punog radnog vremena, u skladu sa zakonom.
Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova utvrđuju se poslovi na kojima se obavlja rad sa nepunim radnim vremenom.
3.3. Skraćeno radno vreme
Član 10
Kolektivnim ugovorom kod poslodavca, odnosno pravilnikom o radu, u skladu sa zakonom, utvrđuju se poslovi na kojima se rad obavlja sa skraćenim radnim vremenom, zbog teških, napornih i po zdravlje štetnih uslova rada.
3.4. Prekovremeni rad
Član 11
Na zahtev poslodavca, zaposleni je dužan da radi duže od punog radnog vremena, u skladu sa Zakonom o radu, i to u slučaju:
1) više sile,
2) prijema i obrade dokumenata i podataka za prijemni ispit,
3) obavljanja kvalifikacionog i prijemnog ispita,
4) izvršavanja drugih poslova - kada je neophodno da se u određenom roku završi posao.
Poslodavac je dužan da zaposlenom, pre početka obavljanja prekovremenog rada, izda rešenje o razlozima i trajanju prekovremenog rada i nalog za isplatu uvećane plate u skladu sa zakonom.
3.5. Raspored radnog vremena
Član 12
Godišnjim programom rada ustanove utvrđuje se raspored radnog vremena zaposlenih.
4. Odmori i odsustva
4.1. Odmor u toku dnevnog rada
Član 13
Odmor u toku dnevnog rada traje 30 minuta za puno radno vreme i, po pravilu, ne može se koristiti u prva dva sata nakon početka, niti u poslednja dva sata pre završetka radnog vremena, odnosno za nastavnike tokom neposrednog obrazovno-vaspitnog rada.
Raspored korišćenja odmora u toku dnevnog rada utvrđuje poslodavac.
4.2. Godišnji odmor
Član 14
U svakoj kalendarskoj godini zaposleni ima pravo na godišnji odmor, u skladu sa zakonom i Ugovorom.
Dužina godišnjeg odmora utvrđuje se tako što se zakonski minimum od 20 radnih dana uvećava po osnovu:
1. doprinosa na radu:
1) za ostvarene izuzetne rezultate - 4 radna dana,
2) za vrlo uspešne rezultate - 3 radna dana,
3) za uspešne rezultate - 2 radna dana;
2. uslova rada:
1) rad sa skraćenim radnim vremenom - 3 radna dana,
2) redovan rad subotom, nedeljom i rad noću - 2 radna dana,
3) rad u dve i više ustanova - 2 radna dana;
3. radnog iskustva:
1) od 5 do 10 godina rada - 2 radna dana,
2) od 10 do 20 godina rada - 3 radna dana,
3) od 20 do 30 godina rada - 4 radna dana,
4) preko 30 godina rada - 5 radnih dana;
4. obrazovanja i osposobljenosti za rad:
1) za visoko obrazovanje - 3 do 4 radna dana,
2) za srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, specijalističko obrazovanje nakon srednjeg obrazovanja ili više obrazovanje - 2 radna dana,
3) za osnovno obrazovanje, osposobljenost za rad u trajanju od jedne godine, obrazovanje za rad u trajanju od dve godine ili srednje obrazovanje u trajanju od tri godine - 1 radni dan;
5. socijalnih uslova:
1) roditelju, usvojitelju, staratelju ili hranitelju sa jednim maloletnim detetom - 2 radna dana,
2) roditelju, usvojitelju, staratelju ili hranitelju za svako naredno maloletno dete po 1 radni dan,
3) roditelju, usvojitelju, staratelju ili hranitelju sa detetom koje ima poteškoće u razvoju - 3 radna dana,
4) invalidu - 3 radna dana.
Doprinos na radu utvrđuje se opštim aktom poslodavca.
Član 15
Raspored korišćenja godišnjeg odmora nastavnog osoblja utvrđuje se godišnjim programom rada ustanove, a za nenastavno osoblje, u zavisnosti od potrebe posla, planom korišćenja godišnjih odmora.
4.3. Plaćeno odsustvo
Član 16
Zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo u ukupnom trajanju do sedam radnih dana u toku kalendarske godine, u slučaju:
1) sklapanja braka - 7 radnih dana,
2) porođaja supruge - 5 radnih dana,
3) porođaja člana uže porodice - 1 radni dan,
4) teže bolesti člana uže porodice - 5 radnih dana,
5) selidbe u isto mesto stanovanja - 2 radna dana,
6) selidbe u drugo mesto stanovanja - 3 radna dana,
7) elementarne nepogode - 5 radnih dana,
8) učestvovanja u kulturnim i sportskim priredbama do 2 radna dana,
9) korišćenja organizovanog rekreativnog odmora u cilju prevencije radne invalidnosti do 7 radnih dana,
10) učestvovanja na sindikalnim susretima, seminarima, obrazovanju za sindikalne aktivnosti i dr. do 7 radnih dana,
11) stručnog usavršavanja do 7 radnih dana.
Pored prava na odsustvo iz stava 1. ovog člana, zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo:
1) zbog smrti člana uže porodice - 5 radnih dana,
2) za svaki slučaj dobrovoljnog davanja krvi, računajući dan davanja krvi - 2 radna dana.
4.4. Neplaćeno odsustvo
Član 17
Na predlog nastavničkog, odnosno pedagoškog veća, poslodavac je dužan da zaposlenom omogući pravo na neplaćeno odsustvo u slučaju:
1) doškolovavanja - od 30 dana do tri godine;
2) izrade magistarskog rada - do 6 meseci;
3) učešća u naučnoistraživačkom projektu - do okončanja projekta;
4) izrade doktorske disertacije - do godinu dana;
5) posete članovima uže porodice u inostranstvu - do tri meseca, u periodu od tri godine.
Zaposleni može, na lični zahtev, koristiti neplaćeno odsustvo za lečenje člana uže porodice van mesta boravka ili u inostranstvu.
Zaposlenom koji koristi neplaćeno odsustvo miruju prava i obaveze iz radnog odnosa.
III PLATE, NAKNADE PLATA I OSTALA PRIMANJA
1. Visina osnovice
Član 18
Ugovorne strane u postupku pregovaranja dogovaraju visinu osnovice za obračun i isplatu plata koja se dogovara na određeno vreme, s tim što dogovoreni period ne može biti duži od 12 meseci, odnosno od budžetske godine.
Ugovorne strane u postupku pregovaranja iz stava 1. ovog člana razmatraju mogućnost i potrebu korekcije koeficijenata.
Osnovica za obračun plata iz stava 1. ovog člana dogovara se najkasnije do 15. novembra tekuće godine za narednu godinu i to pre usvajanja budžeta Republike Srbije.
Član 19
Ukoliko se u toku kalendarske godine bitno promene okolnosti i pretpostavke na osnovu kojih je utvrđena osnovica za obračun plata, ugovorne strane su dužne da otpočnu pregovore.
Inicijativu za pregovore pokreće sindikat.
Učesnici ovog ugovora se obavezuju da pregovore započnu u roku od deset dana od dana pokretanja inicijative, te da pregovori budu završeni u roku od narednih 30 dana.
2. Elementi za utvrđivanje plate
Član 20
Plata se utvrđuje na osnovu: osnovice za obračun plata, koeficijenta sa kojim se množi osnovica, dodataka na platu i obaveza koje zaposleni plaća po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iz plata u skladu sa zakonom.
3. Plata za obavljeni rad i vreme provedeno na radu
Član 21
Plata se isplaćuje za obavljeni rad i vreme provedeno na radu.
4. Dodatak na platu
Član 22
Zaposleni ima pravo na uvećanu platu:
1) za rad na dan praznika koji je neradan dan - 110% od osnovice;
2) za rad noću - 26% od osnovice;
3) za prekovremeni rad - 26% od osnovice;
4) po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada, ostvarenu u radnom odnosu - 0,4% od osnovice.
U slučajevima zamene odsutnog nastavnika ili vaspitača, plata se uvećava po času, a vrednost časa se izračunava tako što se ukupna plata zaposlenog podeli sa mesečnim brojem časova u redovnoj, neposrednoj nastavi.
5. Naknada plate
Član 23
Zaposleni ima pravo na naknadu plate u visini koja se obračunava i isplaćuje prema odredbama Zakona o radu za vreme provedeno na godišnjem odmoru, plaćenom odsustvu i državnom prazniku.
Zaposleni ima pravo na naknadu plate u visini koja se obračunava i isplaćuje u istom iznosu kao da je radio, u slučaju:
1) stručnog usavršavanja;
2) prisustvovanja sednicama državnih organa, organa uprave i lokalne samouprave, organa udruženja poslodavaca, privredne komore, organa upravljanja kod poslodavca, organa sindikata u svojstvu člana;
3) učešća na radno-proizvodnim takmičenjima i izložbama inovacija i drugih vidova stvaralaštva.
Poslodavac je obavezan da za edukativne seminare i sl., a prema odluci nadležnog organa sindikata, omogući odsustvovanje sa rada predstavnicima sindikata u trajanju od najmanje sedam radnih dana godišnje.
Član 24
Zaposleni ima pravo na naknadu plate za vreme odsustvovanja sa rada zbog privremene sprečenosti za rad do 30 dana, i to:
1) u visini od 65% prosečne zarade u prethodna tri meseca pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, s tim da ne može biti niža od minimalne zarade utvrđene u skladu sa Zakonom o radu, ako je sprečenost za rad prouzrokovana bolešću ili povredom van rada, ako zakonom nije drukčije određeno;
2) u visini 100% prosečne zarade u prethodna tri meseca pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, s tim da ne može biti niža od minimalne zarade utvrđene u skladu sa Zakonom o radu, ako je sprečenost za rad prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolešću, ako zakonom nije drukčije određeno.
6. Naknada troškova
Član 25
Zaposleni ima pravo na naknadu za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju (gradski, prigradski, međugradski), koja mora biti isplaćena do petog u mesecu za prethodni mesec, ukoliko se naknada isplaćuje u novcu.
Kada je zaposleni upućen na službeno putovanje u zemlji, odnosno izvođenje učeničke ekskurzije i takmičenja učenika, ima pravo na naknadu troškova prevoza u punom iznosu, dnevnice i naknade punog iznosa hotelskog računa za spavanje.
Za vreme provedeno na putu u trajanju:
1) od 8 do 12 sati - isplaćuje se 50% dnevnice;
2) duže od 12 sati - isplaćuje se pun iznos dnevnice.
Ako je zaposleni upućen na službeno putovanje sa učenicima, koje traje najmanje osam sati, isplaćuje mu se pun iznos dnevnice.
Dnevnica iznosi 5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u privredi Republike Srbije prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.
Za vreme provedeno na službenom putu sa učenicima u inostranstvu zaposleni ima pravo na naknadu troškova, pod uslovima na način i u visini utvrđenoj posebnim propisima.
7. Otpremnina
Član 26
Poslodavac je dužan da isplati zaposlenom otpremninu pri prestanku radnog odnosa radi korišćenja prava na penziju, u visini od tri plate zaposlenog u momentu isplate, s tim da tako isplaćena otpremnina ne može biti niža od tri prosečne plate po zaposlenom kod poslodavca u momentu isplate, odnosno tri prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako je to za zaposlenog povoljnije.
8. Posebno primanje po osnovu rezultata rada
Član 27
Kolektivnim ugovorom kod poslodavca može da se utvrdi pravo zaposlenog na posebno primanje po osnovu ostvarenih rezultata rada - u visini od najviše 30% od visine osnovne plate, koje se isplaćuje iz sopstvenih prihoda koje ostvari ustanova, u skladu sa zakonom.
Poslodavac je obavezan da utvrđuje prihode i rashode i vrši raspodelu sredstava iz prethodnog stava i obavezan je da o tome obaveštava sindikat.
9. Solidarna pomoć
Član 28
Poslodavac je dužan da zaposlenom, po osnovu solidarnosti, isplati pomoć u slučaju:
1) smrti bračnog druga ili deteta - u visini troškova sahrane prema priloženim računima do neoporezivog iznosa;
2) nastanka trajne teške invalidnosti - u visini dve prosečne mesečne plate;
3) bolovanja dužeg od tri meseca - u visini jedne prosečne mesečne plate;
4) u slučaju nabavke medicinskih pomagala ili lekova - u visini jedne prosečne mesečne plate.
U slučaju smrti zaposlenog, porodica ima pravo na naknadu troškova sahrane prema priloženim računima, do neoporezivog iznosa.
Prosečna plata iz stava 1. ovog člana je zarada po zaposlenom ostvarena u Republici Srbiji u prethodnom mesecu.
10. Naknada štete
Član 29
Poslodavac je dužan da zaposlenom naknadi štetu zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, na način i u visini utvrđenoj opštim aktom u ustanovi.
11. Jubilarna nagrada
Član 30
Poslodavac je dužan da zaposlenom isplati jubilarnu nagradu.
Jubilarna nagrada isplaćuje se zaposlenom u godini kada navrši 10, 20 ili 30 godina rada ostvarenog u radnom odnosu.
Visina jubilarne nagrade iznosi:
1) pola prosečne plate - za 10 godina rada ostvarenog u radnom odnosu;
2) jednu prosečnu platu - za 20 godina rada ostvarenog u radnom odnosu;
3) jednu i po prosečnu platu - za 30 godina rada ostvarenog u radnom odnosu.
Prosečna plata iz stava 3. ovog člana jeste plata po zaposlenom ostvarena u ustanovi, odnosno prosečna zarada u Republici Srbiji u prethodnom mesecu, ako je to povoljnije po zaposlenog.
12. Druga primanja
Član 31
Zaposlenima pripada pravo na isplatu novogodišnje nagrade u jednakom iznosu.
O visini novogodišnje nagrade Vlada i reprezentativni sindikati pregovaraće svake godine u postupku utvrđivanja predloga budžeta Republike Srbije.
Poslodavac može da, u skladu sa svojom odlukom, iz sopstvenih prihoda, uz prethodno pribavljeno mišljenje sindikata, obezbedi deci zaposlenih do 11 godina starosti prigodni poklon za Novu godinu.
Poslodavac može da, iz sopstvenih prihoda, zaposlenoj ženi obezbedi poklon ili novčani iznos za Dan žena.
Poslodavac može da, iz sopstvenih prihoda, nastavnicima čiji su učenici osvojili nagrade na takmičenjima, obezbedi novčana sredstva za nagradu.
Merila i kriterijumi za ostvarivanje prava na nagradu utvrđuju se opštim aktom ustanove.
13. Rokovi za isplatu plata
Član 32
Plata se isplaćuje u dva dela, i to:
1) prvi deo do petog u narednom mesecu;
2) drugi deo do 20. u narednom mesecu.
Poslodavac je dužan da zaposlenom, prilikom svake isplate plate i naknada plate, dostavi obračun.
IV PRESTANAK POTREBE ZA RADOM ZAPOSLENIH
1. Kriterijumi za utvrđivanje zaposlenih za čijim je radom prestala potreba, sa punim ili nepunim radnim vremenom
Član 33
Kriterijumi za utvrđivanje zaposlenih za čijim je radom prestala potreba, sa punim ili nepunim radnim vremenom, vrednuju se u bodovima, i to:
1. rad ostvaren u radnom odnosu:
1) za svaku godinu rada ostvarenog u radnom odnosu - 1 bod,
2) za svaku godinu rada ostvarenog u radnom odnosu u ustanovi - 0,35 boda;
2. obrazovanje:
1) za visoko obrazovanje - 15 do 20 bodova,
2) za specijalističko obrazovanje nakon srednjeg obrazovanja odnosno više obrazovanje - 10 bodova,
3) za srednje obrazovanje od 3 odnosno 4 godine - 5 bodova;
3. rezultati rada:
1) odnos prema radnim obavezama i poslovima (realizacija programa i zadataka, dolazak na posao, odnos prema drugim zaposlenima, roditeljima i učenicima) - do 3 boda,
2) za ostvarene rezultate na opštinskim i regionalnim takmičenjima - 4 boda,
3) za ostvarene rezultate na pokrajinskim i republičkim takmičenjima - 6 bodova,
4) doprinosi u pedagoškom radu (objavljeni radovi, stručni radovi, izdavanje udžbenika...) - 7 bodova;
4. imovno stanje:
1) ako su ukupna primanja domaćinstva po članu na nivou republičkog proseka - do 2 boda,
2) ako su ukupna primanja domaćinstva po članu od 50 - 70% republičkog proseka - do 3 boda,
3) ako su ukupna primanja domaćinstva po članu ispod 50% republičkog proseka - 5 bodova;
5. zdravstveno stanje na osnovu nalaza nadležne zdravstvene ustanove:
1) invalid - 5 bodova,
2) hronični i teški bolesnik - 3 boda,
3) zaposleni koji boluje od profesionalne bolesti - do 2 boda;
6. broj dece na redovnom školovanju:
1) ako zaposleni ima jedno dete na školovanju - 1 bod,
2) ako zaposleni ima dvoje dece na školovanju - 3 boda,
3) ako zaposleni ima tri i više dece na školovanju - 5 bodova.
Član 34
Na osnovu kriterijuma iz člana 33. Ugovora sačinjava se rang lista prema redosledu bodova, počev od najvećeg.
Za zaposlenog za čijim je radom prestala potreba utvrđuje se zaposleni koji ostvari najmanji broj bodova.
Ukoliko više zaposlenih ima isti broj bodova, prednost ima zaposleni koji je ostvario veći broj bodova po osnovu rada ostvarenog u radnom odnosu, stručne spreme, rezultata rada, odnosno imovnog stanja, i to navedenim redosledom.
Član 35
Rešenje kojim se utvrđuje da je prestala potreba za radom zaposlenog donosi direktor, na osnovu predloga komisije koju imenuje organ upravljanja ustanove na predlog sindikata.
Komisija iz stava 1. ovog člana utvrđuje predlog na osnovu liste koja je sačinjena prema kriterijumima iz člana 33. Ugovora.
2. Mere za zapošljavanje
Član 36
Zaposleni za čijim je radom prestala potreba može biti:
1) raspoređen na drugo radno mesto u ustanovi;
2) raspoređen na radno mesto sa nepunim radnim vremenom u ustanovi;
3) preuzet na osnovu sporazuma o preuzimanju u drugu ustanovu uz saglasnost zaposlenog;
4) upućen na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju.
Član 37
Radni odnos zaposlenom za čijim je radom prestala potreba ne može prestati bez njegove saglasnosti:
1) zaposlenoj za vreme trudnoće ili sa detetom do dve godine starosti;
2) zaposlenom samohranom roditelju;
3) zaposlenom čije dete ima teški invaliditet;
4) ako oba bračna druga rade u istoj ustanovi, jednom od bračnih drugova;
5) zaposlenom muškarcu koji ima najmanje 35 godina staža osiguranja i zaposlenoj ženi koja ima najmanje 30 godina staža osiguranja, bez njihove saglasnosti, pod uslovom da ne ispunjava jedan od uslova za penziju.
Član 38
Zaposlenom za čijim je radom prestala potreba, a kome nije moglo da se obezbedi ni jedno od prava utvrđenih zakonom, kolektivnim ugovorom kod poslodavca ili ugovorom o radu, može prestati radni odnos pod uslovom da mu se prethodno isplati otpremnina, i to najmanje u visini koja je utvrđena Zakonom o radu, odnosno koja je utvrđena posebnim programom za rešavanje viška zaposlenih u ustanovama iz oblasti obrazovanja u procesu racionalizacije broja zaposlenih, koji se donosi u skladu sa opštim aktom Vlade koji uređuje ta pitanja, prema sopstvenom izboru zaposlenog.
Isplata otpremnine i svih zaostalih primanja vrši se najkasnije do dana prestanka radnog odnosa.
Član 39
Poslodavac je dužan da obezbedi zaposlenom rad na radnom mestu i u radnoj okolini u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu, u skladu sa zakonom.
Zaposleni kod poslodavca imaju pravo da izaberu jednog ili više predstavnika za bezbednost i zdravlje na radu.
Najmanje tri predstavnika zaposlenih obrazuju Odbor za bezbednost i zdravlje na radu.
Poslodavac i predstavnik zaposlenih, odnosno odbor iz stava 3. ovog člana i sindikat, dužni su da međusobno sarađuju o pitanjima bezbednosti i zdravlja na radu.
Kolektivnim ugovorom kod poslodavca bliže se uređuju prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa bezbednosti i zdravljem na radu.
V MIRNO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA
1. Kolektivni radni sporovi
Član 40
Mirno rešavanje kolektivnih radnih sporova vrši se na način i po postupku utvrđenim posebnim zakonom.
Član 41
Kolektivnim radnim sporom, u smislu ovog ugovora, smatraju se sporovi povodom:
1) zaključivanja, izmena i dopuna ili primene Ugovora;
2) ostvarivanje prava na sindikalno organizovanje;
3) ostvarivanje prava na štrajk;
4) ostvarivanje i zaštite drugih prava iz rada i po osnovu rada, u skladu sa zakonom.
2. Individualni radni sporovi
Član 42
Individualnim radnim sporom, u smislu ovog ugovora, smatra se spor nastao povodom povrede ili ugrožavanja pojedinačnog prava, obaveze ili interesa iz radnog odnosa, odnosno povodom radnog odnosa.
Član 43
Mirno rešavanje individualnih radnih sporova povodom prestanka radnog odnosa ili isplate minimalne plate, vrši se po postupku pred arbitrom, u skladu sa pravilima utvrđenim posebnim zakonom.
VI PRAVO NA ŠTRAJK
Član 44
Pri organizovanju i sprovođenju štrajka sindikat mora voditi računa o ostvarivanju Ustavom zagarantovanih sloboda i prava drugih.
Štrajkom se ne sme ugroziti pravo na život, zdravlje i ličnu sigurnost.
Član 45
Odluku o štrajku sindikat donosi u skladu sa odredbama opšteg akta sindikata.
Štrajk se mora najaviti u skladu sa zakonom.
U odluci kojom se najavljuje štrajk sindikat mora naznačiti štrajkačke zahteve, mesto, dan i vreme štrajka, kao i podatke o štrajkačkom odboru.
Član 46
Štrajkački odbor rukovodi štrajkom, prati da li se štrajkom ne ometa red i da li se štrajk sprovodi na zakonit način, i upozorava nadležne organe na pokušaj sprečavanja ili ometanja štrajka.
Štrajkački odbor je dužan da razmotri svaku inicijativu za mirno rešavanje spora koju mu uputi poslodavac sa kojim je u sporu, i da na nju odgovori na način kako mu je ta inicijativa i upućena.
Član 47
Zbog učestvovanja u štrajku, organizovanom u skladu sa zakonom i ovim ugovorom, zaposleni ne mogu biti stavljeni u nepovoljan položaj.
Zaposleni koji učestvuje u štrajku ostvaruju osnovna prava iz radnog odnosa, u skladu sa zakonom.
Član 48
Poslodavac ustanove ne sme sprečavati štrajk koji je organizovan u skladu sa zakonom i Ugovorom.
VII SINDIKAT ZAPOSLENIH
1. Obrazovanje sindikata
Član 49
Zaposleni kod poslodavca imaju pravo da bez prethodnog odobrenja obrazuju sindikat, kao i da mu pristupaju pod isključivim uslovima, da se pridržavaju njegovih statuta i pravila.
Sindikat ne može biti raspušten ili njegova delatnost obustavljena ili zabranjena, administrativnim aktom ustanove.
Član 50
Zaposleni pristupa sindikatu dobrovoljnim potpisivanjem pristupnice.
Izgled i sadržaj pristupnice utvrđuje se aktom sindikata.
Član 51
Poslodavac je dužan da članu sindikata, bez naknade, posredstvom službi ustanove:
1) odbije iznos sindikalne članarine i uplati je na odgovarajući račun sindikalne organizacije, kao i na račune viših organa sindikata kome član pripada prema statutu sindikata;
2) vrši uplatu na račun fondova koje sindikat osniva (štrajkački fond, fond solidarnosti i sl.);
3) daje na uvid podatke o uplati članarine sindikalnom rukovodstvu.
2. Tehničko-prostorni uslovi
Član 52
Poslodavac je dužan da reprezentativnom sindikatu obezbedi tehničko-prostorne uslove i pristup podacima i informacijama neophodnim za obavljanje sindikalnih aktivnosti, i to:
1) odvojenu prostoriju za rad sindikata i odgovarajući prostor za održavanje sindikalnih sastanaka;
2) pravo na korišćenje telefona, telefaksa i drugih tehničkih sredstava i opreme;
3) slobodu podele sindikalnih saopštenja, izveštaja na oglasnim tablama sindikata - za redovne sindikalne aktivnosti, a u vreme štrajka i na drugim mestima po odluci sindikata.
Član 53
Reprezentativni sindikat ima pravo da bude obavešten od strane poslodavaca o ekonomskim i radno-socijalnim pitanjima od značaja za položaj zaposlenih, odnosno članova sindikata.
Poslodavac je dužan da predstavniku reprezentativnog sindikata omogući prisustvovanje sednicama organa upravljanja ustanove, bez prava odlučivanja, i u tom smislu dužan je da sindikatu dostavi uredan poziv sa materijalom za sednicu organa upravljanja.
3. Prava sindikalnih predstavnika
Član 54
Sindikalna organizacija je dužna da poslodavcu dostavi akt o upisu u registar sindikata i odluku o izboru predsednika i članova organa sindikata, u skladu sa zakonom.
Član 55
Poslodavac je dužan da predsedniku sindikalne organizacije ustanove, koja pripada sindikatu potpisniku ovog ugovora, u koju je učlanjeno više od 50% zaposlenih, za obavljanje njegove funkcije isplaćuje uvećanu mesečnu platu u visini od 12%.
Predsednik sindikalne organizacije ustanove, koja pripada sindikatu potpisniku ovog ugovora, u koju je učlanjeno manje od 50% zaposlenih, ima pravo na srazmerno uvećanu mesečnu platu do 12%.
Član 56
Zaposlenom koji je izabran na plaćenu profesionalnu funkciju u reprezentativnom sindikatu miruju prava i obaveze koje se stiču na radu i po osnovu rada, osim prava i obaveza za koje je zakonom drugačije određeno.
Zaposleni kome prava i obaveze iz radnog odnosa miruju ima pravo da se u roku od 15 dana, od dana prestanka funkcije, vrati na rad u ustanovu na iste poslove, a ako takvih poslova nema na druge odgovarajuće poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi.
Član 57
Ovlašćeni predstavnik sindikata ima pravo na plaćeno odsustvo, radi obavljanja sledećih sindikalnih funkcija:
1) ako je određen za kolektivno pregovaranje, odnosno određen za člana odbora za kolektivno pregovaranje za vreme pregovaranja;
2) kada je određen da zastupa zaposlenog u radnom sporu sa poslodavcem pred arbitrom ili sudom za vreme zastupanja.
Vreme provedeno u vršenju sindikalne funkcije, u smislu stava 1. ovog člana, smatra se vremenom provedenim na radu.
Član 58
Poslodavac je obavezan da predstavnicima sindikata omogući odsustvovanje sa rada radi realizacije programskih aktivnosti i prisustvovanja sindikalnim sastancima, konferencijama, sednicama, seminarima i kongresima, po pozivu organa koji organizuje sastanak.
Poslodavac je obavezan da predstavnicima sindikata koji su izabrani u više organe sindikata omogući odsustvovanje sa rada za učestvovanje u radu tih organa, uz priložen poziv.
Poslodavac je obavezan da predstavnicima sindikata koji zastupaju članove sindikata organizovane u posebna udruženja u okviru sindikata (rekreacija, kase uzajamne pomoći i sl.) omogući rad, u skladu sa pravilnicima tih udruženja.
Član 59
Direktor ne može doneti rešenje o prestanku radnog odnosa predstavniku zaposlenih, niti na drugi način da stavi u nepovoljan položaj predstavnika zaposlenih za vreme obavljanja funkcije i godinu dana po prestanku funkcije, ako predstavnik zaposlenih postupa u skladu sa zakonom i ovim ugovorom, i to:
1) predsedniku sindikata kod poslodavca;
2) predstavniku zaposlenih u školskom i upravnom odboru;
3) imenovanom ili izabranom sindikalnom predstavniku u više organe sindikata na lokalnom, pokrajinskom ili Republičkom nivou u skladu sa opštim aktima sindikata.
Član 60
Poslodavac je dužan da ovlašćenim predstavnicima sindikata omogući pristup svim radnim mestima, ako je to potrebno u cilju zaštite prava zaposlenih, utvrđenih zakonom ili kolektivnim ugovorom.
VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 61
Ugovorne strane se obavezuju da će ovaj ugovor primenjivati u dobroj nameri i na načelima socijalnog partnerstva i kolektivnog pregovaranja.
Član 62
Ugovorne strane su saglasne da se izmene i dopune ovog ugovora mogu vršiti u slučaju:
1) ako nastupe okolnosti koje onemogućavaju njegovo sprovođenje;
2) zbog izmena, odnosno dopuna propisa i ako su odredbe ovog ugovora u suprotnosti sa odredbama tih propisa;
3) ako ugovorne strane utvrde da ovaj ugovor iz drugih razloga treba menjati.
Predlog za izmene i dopune Ugovora može da podnese svaka ugovorna strana u pisanom obliku.
Ugovorne strane dužne su da se u roku od 15 dana od dana prijema predloga za izmenu i dopunu Ugovora izjasne o predlogu.
Ovaj ugovor može prestati da važi na osnovu sporazuma ugovornih strana ili otkazom.
U slučaju otkaza, Ugovor se primenjuje najduže šest meseci od dana podnošenja otkaza, kada Ugovor prestaje da važi.
Član 63
Ugovor se smatra zaključenim kada ga potpišu ovlašćeni predstavnici ugovornih strana.
Član 64
Kolektivni ugovori u ustanovama usaglasiće se sa Ugovorom, u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu Ugovora.
Član 65
Ovaj ugovor stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

NAZAD NA OSNOVNU STRANICU