ČLANOVI VEĆA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA SUBOTICE

SAZIV 2010. - 2015. GODINA

JELENA NIMČEVIĆ, MLEKARA VESNA HAJNAL, GRADSKA UPRAVA
KALMAN KOVAČEVIĆ, AGROSEME PANONIJA RUŽICA TUMBAS STOILJKOVIĆ, GRADSKA UPRAVA
IVICA KUNTIĆ , VETERINARSKI ZAVOD    
ZVONKO BOŠKIĆ, MALA BOSNA STANKO NIMČEVIĆ, OPŠTINSKA ORGANIZACIJA INVALIDA RADA
MIRKO SARIĆ, LJUTOVO BRANKO DAMJANOV, OPŠTINSKA ORGANIZACIJA INVALIDA RADA
DR DUBRAVKA FLEGO, DOM ZDRAVLJA SUBOTICA MILAN NAKIĆ, VOJ-PUT  
       
VLATKO TUMBAS, OPŠTA BOLNICA MARINA CVITANOVIĆ, TRGOPROMET
ŽELJKO OTAŠEVIĆ, DOM ZDRAVLJA MELITA SABO, AD THU PALIĆ  
STEVAN FARKAŠ, ATB SEVER JOVAN RISTOVIĆ, SUBOTICATRANS
RATOMIR STANKOVIĆ, BRATSTVO    
RADO KORAĆ, SIGMA DOJČILO JAKŠIĆ, DDOR, NOVI SAD, FIL.SUBOTICA
ZORICA KARANOVIĆ, OŠ ĐURO SALAJ DANKA KRSTIĆ, VOJVOĐANSKA BANKA
MILE STRIKA, OŠ MATKO VUKOVIĆ LJILJANA DIVJAK, JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA- Radna jedinica Subotica
ZORAN VUKELIĆ, ISTORIJSKI ARHIV MILAN POPOVIĆ, PREDSEDNIK SSSG SUBOTICA
MOMČILO PETROVIĆ, DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA IŠTVAN HUĐI, POTPREDSEDNIK SSSG SUBOTICA
JOŽA ČERVENI, JKP ČISTOĆA I ZELENILO